Ceník

Ubytování

Účastníci nad 18 let (výjimka pro nositele průkazu ZTP) musí uhradit ještě tzv. „lázeňskou taxu“ městskému úřadu, tj. 30 Kč denně, takže o 330,- Kč více. Pozor – výjimku nemají osoby nad 65 let. Na tento poplatek je v soupise plateb zvláštní místo, prosím nezapomeňte vyplnit! Vlastně počítat s tou částkou 30,- Kč na den (noc)!

Strava

Kurzovné

Každý účastník dostane zdrama abonentní vstupenku na všechny koncerty pořádané v rámci Interpretačních kurzů Litomyšl 2024.