Kontakty

Projekt

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl

organizuje

ČESKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST - Spolek přátel krásných umění

IČ: 27044122

Adresa: Zborovská 124/68, Praha 5, 150 00

E-mail: kurzylitomysl@gmail.com

Bankovní spojení: 0146413369/0800

IBAN: CZ87 0800 0000 0001 4641 3369

BIC/SWIFT: GIBACZPX

Adresa banky: Česká spořitelna, a.s., sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Variabilní symbol pro dary: 020324

Výpis ze spolkového rejstříku zde

 

Předseda spolku a vedoucí projektu: prof. MgA. Leoš Čepický

Tel.: +420777151928

E-mail: leos.cepicky@gmail.com

 

Spolupráce na přípravě projektu: prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová

 

Organizace a produkce projektu: Mgr. Alžběta Novotná

Tel.: +420775230695

E-mail: kurzylitomysl@gmail.com

E-mail: betka.cepicka@gmail.com

 

Organizace a produkce projektu: MgA. Zuzana Ježková

Tel.: +420606654213

E-mail: kurzylitomysl@gmail.com

E-mail: zuzana.jezkova@gmail.com