Lektoři

Umělecky projekt vede a zaštiťuje Leoš Čepický, houslista a vedoucí smyčcového oddělení HAMU Praha, lektory jednotlivých nástrojových skupin jsou přední pedagogové HAMU, hráči České filharmonie a další zkušení pedagogové. 

Lektoři

51. ročníku Setkání přátel komorní hudby a mezinárodních interpretačních kurzů 8. - 19. července 2024

Obor klavír:

Obor housle:

Obor viola:

Obor violoncello:

Obor kontrabas:

Obor flétna (příčná a zobcová)

Obor komorní hra:

Obor komorní orchestr:

Obor sborový zpěv:

Obor klavírní spolupráce: