Co pořádáme

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl se budou konat v roce 2024 již 51. rokem, v Litomyšli už podevatenácté. Jedná se o jedenáctidenní interpretační kurzy a tvůrčí dílnu komorní hudby pro jednotlivce i komorní soubory.  Interpretační kurzy v Litomyšli jsou otevřené všem budoucím profesionálním i amatérským hudebníkům, tedy především studentům konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých hudebních škol, talentovaným žákům ZUŠ i jejich pedagogům. Věkový limit účastníků není stanoven.

Jako každý rok, pořádáme interpretační kurzy probíhající v individuální výuce. Letos otevíráme 6 tříd oborů housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír a příčná flétna. Volitelnými obory jsou hra v komorním smyčcovém orchestru, komorní hra a sborový zpěv. Všichni se mohou účastnit tvůrčích dílen a bohatého doprovodného programu. Navíc pro vás opět připravujeme zajímavé večerní koncerty nejen lektorů, ale také vzácných hostů, světově uznávaných interpretů.

Letošní 51. ročník se koná pod záštitou starosty města Litomyšle Daniela Brýdla.

Ke shlédnutí doporučujeme audiovizuální dokument, který vznikl minulý rok k 50. jubileu kurzů.

 

Termín konání a přihláška

Začínáme v pondělí 8. července 2024 odpoledním příjezdem a končíme v pátek 19. července 2024 dopoledním odjezdem.

Přihlášky na interpretační kurzy 2024 jsou otevřeny 1. 4. - 31. 5. 2024

Termín pro zaplacení kurzovného, ubytování a stravování je do 14. 6. 2024

Odesláním přihlášky berete na vědomí a zavazujete se dodržovat Podmínky účasti na interpretačních kurzech 2024 a souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, fotografie a nahrávek organizátorem a jeho smluvními partnery na tomto projektu, k účelům nutným pro proces realizace Vaší účasti na projektu Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2024, tj. ke komunikaci, propagaci projektu organizátora, propagaci aktivit projektu, kde účastník účinkuje.

Nejste plnoletí? Nevadí! Při příjezdu předáte organizátorům Souhlas zákonného zástupce.

Účastníci mladší 15 let se můžou interpretačních kurzů zúčastnit pouze v doprovodu rodiče (zákonného zástupce), nebo v doprovodu osoby určené zákonným zástupcem. Souhlas zákonného zástupce s doprovodem opatrovníka.

 

Místo konání

Setkání přátel komorní hudby se uskuteční ve třídách ZUŠ B. Smetany (R. Stříteského 194, naproti kostelu) a v klubových učebnách Domova mládeže v Litomyšli. Ten patří Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole v Litomyšli:

Domov mládeže VOŠP a SPgŠ,
Strakovská 1071,
570 01 Litomyšl
www.vospspgs.cz

PARKOVÁNÍ - ZDE je přehled možnosti parkování zdarma v blízkosti internátu i v rámci celé Litomyšle

Litomyšl je město památek a spousty živého umění. Navíc se nachází blízko dalších míst spojených hudební tématikou. Navštivte např. Poličku Bohuslava Martinů, která určite stojí za vidění.

 

Děkujeme všem podporovatelům a partnerům projektu!

 

Poděkování patří též paní Anně Fejérové, paní Markétě Hegrové, panu Radomilu Kašparovi, panu Pravoslavu Kohoutovi a paní Heleně Konstantinové, panu Davidu Marečkovi, paní Kamile Mikešové, panu Ondřeji Nekvasilovi, paní Daniele Pokorné, panu Tomáši Rutrle, paní Miladě Šípkové, paní Ludmile Součkové a panu Mojmíru Součkovi, panu Zdeňku Tůmovi, panu Petru Těšiteli a paní Jitce Kovaříkové, panu Luboši Veselému, paní Veronice Winklerové a panu Liboru Winklerovi, díky kterým tento vyjímečný vzdělávací projekt můžeme letos realizovat!